תמונה קבוצתית של חברי בית"ר ליד קבר שלמה בן יוסף

סימול התצלום : תצ- 9519

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1941
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח