חניכי בית"ר יושבים מאחורי תל אבני בזלת שחורות עליהן כתובות מלותיו של שלמה בן יוסף: "אני הולך למות ושם זאב ז'בוטינסקי על שפתי".

סימול התצלום : תצ- 9518

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1941
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח