חניכי בית"ר עומדים ב-מסדר, אוחזים דגלים, ב-מטולה בעליה ל-תל חי

סימול התצלום : תצ- 9512

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1937
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח