חברי בית"ר עומדים תחת פסל האריה השואג ב-תל חי

סימול התצלום : תצ- 9502

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1936
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח