תמונה קבוצתית של חברי בית"ר, כמה מהם ב-מדי מלחים, אוחזים מוט בחצר ב-תל חי

סימול התצלום : תצ- 9494

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1935
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח