חניך בית"ר נוהג במשאית, בדרך ל-תל חי

סימול התצלום : תצ- 9492

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1935
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח