תמונה קבוצתית של חניכי בית"ר ליד פסל האריה השואג - תל חי

סימול התצלום : תצ- 9489

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 01/01/1934
סוג התאריך: שנה נכונה

מילות מפתח