גופתו המרוטשת של משה ברזאני ב-תא הנידונים למוות (התצלום חסוי- כספת 4)

סימול התצלום : תצ- 9440

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 21/04/1947
סוג התאריך: מדויק

מילות מפתח