מאיר פיינשטיין (מימין) קטוע ידו השמאלית וגם משה הורביץ, מובלים בשלשלאות לבית המשפט הצבאי בעיר ירושלים

סימול התצלום : תצ- 9433

מקום הצילום: ארץ ישראל
תאריך : 12/04/1947
סוג התאריך: משוער