סוגיית משתפי הפעולה עם הבריטים בקרב המחתרות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 343

שם המחבר: פריד יקי
שנה לועזית: 1999
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: פרופ' יעקב גולדשטיין

תוכן

מלשינים ומשתפי פעולה עם הבריטים במחתרות ההגנה, האצ"ל והלח"י, הקמת מחלקת שרות ידיעות (מש"י), ישראל פריצקר, מיכאל וקסמן, יעקב חילביץ, פרשת ינאי (הנס ריינהולד), ליאון משיח, גרשון מאלי, אריה מצודתי, בנימין קורפירסט, אוסקר אופלר.