כיצד הושפעו חברי האצ"ל מהסזון?

סימול עבודת המחקר : כ8 - 342

שם המחבר: יעקב יואל
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: פרופ' אריאל מררי

תוכן

המחקר בודק היבטים פסיכולוגיים בקרב חברי האצ"ל והלח"י: יחס חברי הארגון לממסד, יחסם לבריטים, סיבות להצטרפות ולעזיבת הארגון, יחס החברים באצ"ל לשמאל, מה היו השפעות הסזון על ארגון האצ"ל ועל החברים בו.
בין המרואיינים: נפתלי דרזנר, שלמה לב עמי, צבי אבן זהב, יעקב סיקא אהרוני, עמנואל אלגביש, זאב גולדברג, אהרון דגן, יהודה הדרי, יוסק'ה נחמיאס, בצלאל עמיצור, אלי שטרית ובני שמר.

מילות מפתח