האיש שרימה את היטלר: המלך בוריס השלישי - צורר היהודים או ידיד היהודים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 341

שם המחבר: ארדיטי שמואל
שנה לועזית: 2006
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

מחבר העבודה מציג את המחלוקת: האם מלך בולגריה, בוריס השלישי, עזר בהצלתם של יהודי בולגריה בזמן השואה או שמא פעל למען גירוש היהודים למחנות ההשמדה. בעבודה פרק המוקדש לביקורו של זאב ז'בוטינסקי בבולגריה.