כיצד השפיע רצח 'יאיר' על מחתרת הלח"י

סימול עבודת המחקר : כ8 - 285

שם המחבר: נדיבי חגית
שנה לועזית: 2003
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

התאוששות לח"י לאחר רצח אברהם שטרן, 'יאיר'. שיקום המחתרת
והתהוות 'המרכז'.

מילות מפתח