בין ז'בוטינסקי למרטין בובר: ראשי פרקים לדיון משווה

סימול הספר : עז- 187

שם מחבר הספר: רצבי שלום
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2003
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: תדפיס מתוך: עיתון 77, גליון 285, נובמבר 2003, עמ' 19-16.

תוכן

השוואה בין זאב ז'בוטינסקי לבין מרטין בובר בעניין עמדותיהם
הפולטיות והשקפת עולמם הציונית והכללית - מהותה ומטרתה של
הציונות והכלים להגשמתה.