היבטים חינוכיים במשנתו של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 284

שם המחבר: הילמן עליזה
שנה לועזית: 1986
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

דעותיו ופעילותו החינוכית של זאב ז'בוטינסקי - חינוך להשלטת
הלשון העברית ולטיפוחה, פעולתו למען ספרות עברית, חינוך צבאי,
חינוך לערכים - הדר, דמוקרטיה, שוויון זכויות האשה, אחדות העם
ואחדות עדות, מסורת ודת, חלוציות וממלכתיות.