הכלא - במאבק לעצמאות, 1948-1936

סימול עבודת המחקר : כ8 - 283

שם המחבר: טייכר לאה
שנה לועזית: 2003
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

בתי הכלא ומחנות המעצר כזירת מאבק של העצורים והאסירים בשלטון
הבריטי בשנים 1948-1936.