לח"י - צבת ראשונה: עיונים בנפתולי תקופה ודרך

סימול הספר : צב- 1234

שם מחבר הספר: איבינסקי זאב
מוציא לאור: הוצאת 'יאיר' ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2003
שנת ההוצאה העברית: תשסג
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: שער נוסף ומבוא באנגלית בכרך ב'.

תוכן

תולדות התגבשותה והתהוותה של מחתרת לח"י ושורשיה הרעיוניים.
המאבק בשלטון הבריטי, מגעים עם הגרמנים, מלחמת העולם השניה
והפילוג מאצ"ל, התגבשות רעיונית, 'עיקרי התחייה', ספרות המחתרת.
נספח: אינדקס שמות מחברי ספרות לח"י.