'חרות' המחתרתי - עיתון חופשי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 276

שם המחבר: פייקובסקי דגנית
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

סקירת הוצאתו לאור של עיתון 'חרות' בתקופת המחתרת.