ולדימיר-זאב ז'בוטינסקי בין השנים 1925-1923, התגבשות אידאולוגית ופעילות מעשית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 277

שם המחבר: בורדה איליה
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מחקר העוסק בהתפתחותו האידיאולוגית והפוליטית של זאב ז'בוטינסקי
בשנים 1925-1923.