יחסי 'המזרחי' והתנועה הרוויזיוניסטית בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20 בדגש על סלוניקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 278

שם המחבר: דורון הראל
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

היחסים
בין תנועת המזרחי לתנועה הרביזיוניסטית בסלוניקי,יוון בשנות ה 20 וה 30 של המאה העשרים והיחסים בין אברהם
רקנטי, ראש תנועת המזרחי וזאב ז'בוטינסקי.

מילות מפתח