עונת הצייד: יחסי הישוב המאורגן וה'פורשים' בשנות מלחמת העולם השניה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 279

שם המחבר: בהרב הרצל
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה

תוכן

יחסי ההגנה, האצ"ל ולח"י בתקופת מלחמת העולם השניה , הסיבות לסזון, מטרותיו וההנמקות לביצועו.

מילות מפתח