הרוזן ברנאדוט והישוב היהודי בא"י: ניסיון להערכה מחודשת

סימול עבודת המחקר : כ8 - 280

שם המחבר: בן-שמעון גילית
שנה לועזית: 2000
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן

תוכן

הרוזן בראדוט, יחסו לעם היהודי ופעילותו בתקופת השואה. פעילותו כמתווך בסכסבוך היהודי - ערבי ותוכניתו לפתרון הבעיה.
תגובות הישוב היהודי בארץ ישראל לתוכניותיו ולרצח כפי שהם משתקפים בעתונות התקופה, תעלומת הרוצחים ושבירת השתיקה.