האצ"ל והלח"י בספרי הלימוד

סימול עבודת המחקר : כ8 - 281

שם המחבר: פיינשטיין רמי
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן

תוכן

בחינת ההתייסות לאצ"ל ולח"י בספרי הלימוד להיסטוריה של עם ישראל שנלמדו בגימנסיה הרצליה מתחילת שנות השבעים של המאה העשרים האמצעות ניתוח תוכן כמותי ואיכותי של הטקסט ובחינת מסרים גלויים וסמויים.