'מגרדומו - מגדל, מקברו - היכל, מזכרו - דת אזרחית!' שלמה בן-יוסף: גיבור סקטוריאלי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 282

שם המחבר: זמיר עפרה
שנה לועזית: 2003
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

שלמה בן-יוסף כגיבור סקטוריאלי של התנועה הרביזיוניסטית.
המאבק ביישוב על אופי הנצחתו של בן-יוסף.