מערכת התעמולה של האצ"ל: תכנים ושיטות 1948-1931

סימול עבודת המחקר : כ8 - 273

שם המחבר: אבישי שאול
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

התעמולה באצ"ל, שיטותיה, תכניה,התפתחותה ומטרותיה. סקירת פרסומי
האצ"ל הכתובים והמשודרים על רקע אירועי התקופה ותולדות האצ"ל.
נספחים: השירים בפרסומי האצ"ל, רשימת פרסומי האצ"ל, פרסומי
שידורי קול ציון הלוחמת, רשימת פעולות האצ"ל,רשימת אניות ההעפלה
של האצ"ל ומספרי עולים.