מחלקת החקירות הפליליות של המשטרה הבריטית בארץ ישראל, 1920 - 8491.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 272

שם המחבר: חרובי אלדד
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

הקמתה, פעילותה ותפקידיה של מחלקת החקירות CID של המשטרה
הבריטית בארץ ישראל, המאבק בהגנה, באצ"ל ולח"י ובתנועת המרי,
המאבק במרד הערבי, הערכות לאיום הפלישה הנאצית, פינוי ארץ ישראל,
צילום מסמכי הבולשת.
נספחים: מפקדי המשטרה הבריטית בארץ ישראל, מפקדי ה ,CID מבנה ה CID