האצ"ל וירושלים בשנים תש"ד-תש"ח ולאור היהדות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 338

שם המחבר: סלומון נירית
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : מכללת אורות ישראל
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: יוסי שפנייר. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

גיבוש עמדתו האידיאולוגית של האצ"ל, הזיקה של האצ"ל לירושלים, מלחמת העצמאות, קרבות האצ"ל בירושלים, עמדת המנהיגות היהודית-דתית ביחס לפעילות האצ"ל בכלל ופעילותו בירושלים בפרט.