"אני האידיאה הטהורה של השרות...": מסגרות ההגשמה העצמית בתנועה הרביזיוניסטית ובתנועות הסוציאליסטיות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 337

שם המחבר: עטר שירלי
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: אהרון קידר. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

השוואה בין "פלוגות הגיוס" הבית"ריות והכשרות העבודה הסוציאליסטיות, בשנות העשרים והשלושים בארץ ישראל ובתפוצות:
קבוצת מנורה, גדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור, תנועת החלוץ, תנועות הנוער החלוציות בגולה: השומר הצעיר, גורדוניה, פרייהייט-דרור, ברית העולים, תנועות הנוער בארץ ישראל: הנוער העובד, מחנות העולים, פרופיל המתגייסים לקבוצות ההכשרה.