המחלוקת בין אורי צבי גרינברג לתנועת העבודה בין השנים 1924 - 1939

סימול עבודת המחקר : כ8 - 336

שם המחבר: שמואל איילת
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית
הערות: מנחה: אהרון קידר. העבודה זכתה בפרס מטעם מכון ז'בוטינסקי

תוכן

התפתחות המחלוקת בין אורי צבי גרינברג לבין תנועת העבודה, והתקבלותו של אצ"ג במחנה הרביזיוניסטי:
פרטים ביוגרפים של אצ"ג, ראשית דרכו בארץ ישראל, הויכוח בינו לבין תנועת העבודה לאחר מאורעות תרפ"ט וסביב מדיניות "ההבלגה", תפיסתה האידיאולוגית של ברית הבריונים, אצ"ג כמשורר משיחי.