השנים הנעלמות והחור השחור

סימול הספר : צ1- 686

שם מחבר הספר: טבת שבתי
מוציא לאור: דביר
שנת ההוצאה הלועזית: 1999
שנת ההוצאה העברית: תשנט
שפה: עברית
הערות: מפתח שמות ומושגים

תוכן

פרקים בביוגרפיה של דוד בן-גוריון: שנות בחרותו 1904-1900;
התהוות מנהיגותו; בן-גוריון והשואה.
בספר גם: גלגולי הטרנספר במחשבה הציונית - מזנגוויל עד
ז'בוטינסקי; צומת פריצקר - היחסים בין אצ"ל, לח"י וההגנה, הלשנות
חברי אצ"ל על חברי לח"י להגנה ול- ,CID וביניהם ישראל פריצקר ומשה
רוטשטיין, הסכם ירושלים. לנושא זה ראה גם צב-1168.