מנחם בגין כמנהיג 'חרות' האופוזיציונית מינואר 1949 ועד ינואר 1952

סימול עבודת המחקר : כ8 - 271

שם המחבר: רוזנברג אורן
שנה לועזית: 2002
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מנהיגותו ומעמדו הפוליטי של מנחם בגין מינואר 1949 - תחילת מערכת
הבחירות לאסיפה המכוננת ועד ראשית ינואר 1952 - מועד חזרתו של
בגין לחיים הפוליטיים לאחר פרישתו מהנהגת 'חרות' (לאחר מערכת
הבחירות לכנסת השניה ביולי 1951).
מנהיגותו של בגין נבחנת הן בזירה הפנים-מפלגתית והן בזירה
החוץ-מפלגתית.