מיתוס אלטלנה בתנועת החרות

סימול עבודת המחקר : כ8 - 334

שם המחבר: גראוויס קובלסקי אופירה
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת חיפה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א
הערות: מנחה: יחיעם ויץ

תוכן

התגבשות מיתוס אלטלנה בתנועת חרות, הויכוח בתנועה על האניה, מקומו של מנחם בגין בפרשה, "נאום הדמעות", ארגון עולי אלטלנה, השתמרות זיכרון הפרשה בקרב אנשי התנועה, יחסם לבגין, הקשר בין אלטלנה והשואה, פרשת דב שילנסקי.

מילות מפתח