PODVODYA ITOGI

סימול הספר : צ1- 684

שם מחבר הספר: SHAMIR IZCHAK, SHLEJFMAN YULIA, TRANS.
מוציא לאור: THE JERUSALEM HERITAGE CENTER
מקום ההוצאה: Eretz Israel, Jerusalem
שנת ההוצאה הלועזית: 2000
שפה: רוסית
איורים: איורים
הערות: מפתח שמות אישים. תרגום למהדורה העברית של הספר - צ1 606.

תוכן

ביוגרפיה של יצחק שמיר. פעילותו בבית"ר, באצ"ל ובלח"י. תקופות
מאסרו בבתי כלא ובמחנות מעצר בארץ ובאפריקה. פעילותו במוסד.
מאבקו למען יהדות בריה"מ. פעילותו בתנועת החרות בכנסת ובממשלה.
עמדתו כלפי הסכם השלום עם מצרים ותהליך השלום עם הערבים.