'בדם ואש יהודה נפלה-בדם ואש יהודה תקום': ארגוני האצ"ל והלח"י בראיה משיחית-חילונית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 332

שם המחבר: שרון עדי
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

המחקר בודק האם היו האצ"ל והלח"י ארגונים "משיחיים", והאם הייתה הצדקה לשימוש שעשו בפעולות אלימות, דרך סקירת הפילוג באצ"ל והקמת הלח"י, והאידיאולוגיה של שני הארגונים.