סוציאליזם מול רוויזיוניזם: מאבק על דמותה של המדינה שבדרך

סימול עבודת המחקר : כ8 - 331

שם המחבר: מזרחי אורן
שנה לועזית: 2004
שם המוסד : מכללת עמק הירדן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח דפוסי החברה העברית בארץ ישראל, החל משנת 1919 ועד רצח ארלוזורוב ב-1933: צמיחת תנועות הפועלים, מפלגת "אחדות העבודה", הסתדרות העובדים הכללית, מפלגת פועלי ארץ ישראל, מפלגת הציונים הרוויזיוניסטים (הצה"ר), דרכו הפוליטית של ז'בוטינסקי בארץ, רצח ארלוזורוב.