שינויים חברתיים בהרכב המפלגות בכנסת ובממשלה: מפלגת העבודה שנים 60-50, ו-05-92, מפלגת הליכוד שנים 77-67, ו-88-05

סימול עבודת המחקר : כ8 - 329

שם המחבר: לביא אורית ליאת
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : מכללת יהודה ושומרון
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניסיון לברר האם הפוליטיקאים בישראל הינם "איכותיים" ומוכשרים, והאם קיים הבדל באיכות האנשים בין מפלגות השמאל והימין. העבודה מורכבת ברובה מטבלאות נתונים.