יחסי דוד בן גוריון ומנחם בגין לנוכח פרשת אלטלנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 328

שם המחבר: שילון אבי
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

יחסי דוד בן גוריון ומנחם בגין, לאור פרשת אלטלנה: ההסכם בין ההגנה והאצ"ל על איחוד הכוח הלוחם בארץ ישראל במרץ 1948, התמזגות האצ"ל בצה"ל, אירועי פרשת אלטלנה.