הלאומיות על פי ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 326

שם המחבר: בירנבוים שריאל
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

בחינת הלאומיות במשנתו של זאב ז'בוטינסקי, התייחסותו לנושאים: הגזע ויסודות הלאומיות, לאומיות ומודרנה, חינוך ולאומיות, לאומיות יהודית, דת ולאום.