דחף הדמיון: בחינת מקומו של הדמיון הפוליטי במשנתו של זאב ז'בוטינסקי

סימול עבודת המחקר : כ8 - 325

שם המחבר: בורלא שחר
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

מחקר בתחום מדעי החברה. השימוש שעשה זאב ז'בוטינסקי בדמיון כאמצעי להתגבר על משבר הגלותיות ולהביא לפעולה ציונית של הקמת מדינה בעלת רוב יהודי בארץ ישראל. גיבוש מחשבתו הציונית של ז'בוטינסקי, ניתוח פסיכולוגי של היהודי הגלותי, מושג "הדמיון הפוליטי", שימוש בדמיון הפוליטי בהגותו של ז'בוטינסקי, תפקידי הדמיון בעקרונות ז'בוטינסקי: צורה, מוניזם, גזע, דת.