סליקים בישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת המנדט 1920 - 1948

סימול עבודת המחקר : כ8 - 324

שם המחבר: קיטרון רפאל
שנה לועזית: 2005
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

סליקים (מחסני נשק) של היישוב היהודי בתקופת המנדט, החל משנת 1920 ועד מלחמת העצמאות. רכש ואחסון נשק ב"הגנה", מאורעות תרפ"ט, מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט, רכש ואחסון נשק באצ"ל, האצ"ל והלח"י בזמן מלחמת העולם השניה, אחסון נשק בלח"י, רכש וייצור נשק בתקופת מלחמת העצמאות, מאבקי נשק בישוב, שיטות וגורמים באבטחת סליקים, סליקים להעברת נשק, הסליקים מנקודת מבט בריטית, סליקים בישוב הערבי, סליקים לאחר מלחמת העצמאות.