ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: הקמתה של תנועת החרות 1949-1947

סימול הספר : חרות- 121

שם מחבר הספר: ויץ יחיעם
מוציא לאור: המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מקום ההוצאה: קרית שדה בוקר
שנת ההוצאה הלועזית: 2002
שנת ההוצאה העברית: תשסג
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: שער נוסף באנגלית. ביבליוגרפיה. מפתח שמות.

תוכן

תהליך הקמתה של תנועת החרות בשנים 1949-1947. הספר מתמקד בסוגיית
הפיכתו של האצ"ל מארגון מחתרת למפלגה פוליטית שניהלה את רוב
מאבקיה במגרש הדמוקרטי הפרלמנטרי.
ראשית הדיון בוויכוחים שהתקיימו באצ"ל בשאלת עתידו של הארגון,
לאחר החלטת עצרת האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר 1947 על חלוקת
ארץ ישראל, המשכו בהכרזתו של מנחם בגין על הקמת תנועת החרות
ב-15 במאי 1948, וסיומו בבחירות לאספה המכוננת, שנערכו
ב-25 בינואר 1949.