סמל האצ"ל כמשקף תפישת עולם

סימול עבודת המחקר : כ8 - 268

שם המחבר: רוזנטל אסנת
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

העבודה בוחנת את סמל האצ"ל כמשקף את תפישת עולמו של הארגון. זאת,
מתוך השערה כי סמלים משקפים תפישות חברתיות, תרבותיות ולאומיות
של תקופתם. העבודה עוסקת במשמעותו ובתפקידו של הסמל, תהליך
עיצובו, פירוש נושאי הסמל והאידיאולוגיה של התקופה וביטויה
הפוליטי והסמלי.