אידיאולוגית אצ"ל ומאבקו בבריטים: קווי מדיניות הארגון בשנים 1947-1938

סימול עבודת המחקר : כ8 - 267

שם המחבר: גרמאי נאוה
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : מכללת יהודה ושומרון
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

העבודה עוסקת באידיאולוגיית האצ"ל ומאבקו בבריטים בשנים 1939-
1948. שאלת המחקר הנידונה היא מידת ההתאמה בין האידיאולוגיה לבין
המאבק בבריטים.
בעבודה גם השוואה בין האידיאולוגיות השונות של שלוש המחתרות
שפעלו בארץ- הגנה, אצ"ל ולח"י.