ניתוח אירוע פוליטי: אלטלנה

סימול עבודת המחקר : כ8 - 266

שם המחבר: סיני יהושע, ברזלי איזי
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

ניתוח פרשת אלטלנה כנקודת שיא במשבר הלגיטימציה בממשלה הזמנית
בראשות דוד בן-גוריון. השאלה הנבחנת היא באיזו מידה תהליכי
דה-לגיטימציה מצד ארגון האצ"ל בראשות מנחם בגין, הביאו לפגיעה
ביציבות הפוליטית ולשימוש גובר בעוצמה כוחנית מצד הממשלה הזמנית
בראשות בן-גוריון.