דמותו פועלו של זאב ז'בוטינסקי בגדודים העבריים

סימול עבודת המחקר : כ8 - 265

שם המחבר: שניידר חיים
שנה לועזית: 2000
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

העבודה סוקת את פעילותו של ז'בוטינסקי בגדודים העבריים, ובוחנת
את השאלה האם הייתה כוונה להביא לארץ באמצעות הגדודים מהגרים?