השפעת תפיסת המציאות על משא-ומתן בין קבוצות: המשא-ומתן לאיחוד בתנועה הציונית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 264

שם המחבר: לוי יעקב
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

העבודה מנתחת את המשא-ומתן לאיחוד בתנועה הציונית מהפילוג הראשון
ב-1923 ועד הצלחת המשא ומתן ב-1945, עם הקמת 'תנועת המרי העברי'.
הניתוח מבוסס על תיאוריות של משא-ומתן, יחסים בין קבוצות
ומכשולים פסיכולוגיים במשא-ומתן.

מילות מפתח