בין הבלגה לתגובה: המאבק על דעת הקהל ביישוב בשנים 1939-1936

סימול עבודת המחקר : כ8 - 263

שם המחבר: ויסבלום גיתית
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

העבודה עוסקת בהשפעות דעת הקהל על מדיניות ההבלגה ומדיניות של
פעולות תגמול ברמה הלאומית, וכיצד השפעות אלו באות לידי ביטוי
ביחסים בין הקבוצות המחליטות על המדיניות והמבצעות אותה.
מקרה המבחן הנדון הוא המאבק ביישוב בתקופת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט
(1939-1936) מוסדות היישוב, ההגנה ואצ"ל.