תמורות בפובליציסטיקה הרביזיוניסטית משנות העשרים עד שנות התשעים בנושא אקטיביזם מדיני-ביטחוני

סימול עבודת המחקר : כ8 - 262

שם המחבר: כץ גלעד
שנה לועזית: 2001
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

העבודה מנתחת את הכתיבה הפובליציסטית הרביזיוניסטית והתמורות
שחלו בה משנות העשרים בנושא אקטיביזם מדיני-בטחוני.
המחקר מתמקד בחמישה כותבים - זאב ז'בוטינסקי, אב"א אחימאיר,
מנחם בגין, ישראל אלדד ובנימין זאב בגין.