ראשוני אצ"ל 1940-1931

סימול הספר : צב- 1222

שם מחבר הספר: אופיר יהושע
מוציא לאור: העמותה ע"ש חנניה ואולגה יקותיאלי - ליד ראשוני אצ"ל
מקום ההוצאה: ישראל
שנת ההוצאה הלועזית: 2002
שנת ההוצאה העברית: תשסב
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח שמות.

תוכן

הספר עוסק בראשיתו של הארגון הצבאי הלאומי - התארגנות ופעילות
בשנים 1940-1931. המניעים להקמת הגנה ב' - פרשת תל חי, מאורעות
תרפ"א, מאורעות תרפ"ט. ברית הבריונים. רצח ארלוזורוב. אימונים,
קורסים ורכש. מאורעות תרצ"ו. פעולות תגמול. פלוגת הכותל.
ההתנגדות למדיניות ההבלגה. אברהם תהומי והפילוג ב-1931. מפקדי
האצ"ל הראשונים - רוברט ביטקר, משה רוזנברג. הרכש בפולין. שבירת
ההבלגה. 'התאים הלאומיים' בתל-אביב. ברית החשמונאים. פרשת יחזקאל
אלטמן. שלמה בן-יוסף - עולה הגרדום הראשון. תקופת הפיקוד של דוד
רזיאל. פעילות הסברה. בית הספר לטיס של בית"ר. העפלה. קורסים
צבאיים בפולין. קורסים בשוני ובמשמר הירדן - מאסר ה-38. פילוג
1940 והקמת לח"י. נפילתו של דוד רזיאל. רצח אברהם (יאיר) שטרן.
בספר פרטים ביוגרפיים על ראשוני האצ"ל, מפקדים ופעילים.