מאה שנות יהדות בתולדות העמים 1970-1870

סימול הספר : צ- 2081

שם מחבר הספר: פרי יורם
מוציא לאור: אנקורי מפעלי הוראה בע"מ
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 2002
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: כרך ב 1945-1920. אינדקס. מפות.

תוכן

ספר לימוד היסטוריה בחטיבה העליונה. סוקר את התהליכים והאירועים
ההיסטוריים אשר התרחשו בעולם, בקרב העם היהודי ובתנועה הציונית,
במהלך השנים 1945-1920 - עם דגש מיוחד לתקופת השואה.
בין הנושאים: אירופה לאחר מלחמת העולם הראשונה, צמיחת המשטרים
הטוטליטריים, המזרח התיכון בשנות ה-20 וה-30, בניין הבית הלאומי
בארץ ישראל בשנות ה-20 - עליה שלישית ורביעית, התארגנות פוליטית,
המוסדות הלאומיים, חילוקי הדעות בין מחנה הפועלים לבין
הרוויזיוניסטים, יחסי בריטים-יהודים-ערבים בארץ ישראל - המנדט,
מאורעות תרפ"א ותרפ"ט, ועדות חקירה, הספר הלבן, המרד הערבי. עליה
חמישית. מלחמת העולם השניה ושואת יהודי אירופה.
קהילות ישראל בתפוצות - בברית המועצותף בגרמניה ובפולין, בארצות
המזרח התיכון ובארצות צפון אפריקה. ארצות הברית בשנים 1939-1920.